Proiectul


I.    INFORMAŢII DESPRE PROIECT      

 Titlu proiect:
" ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE- EMBLEMA ORAŞULUI PANCIU ÎN ANII ‘80 "   
 
Scurt preview al proiectului (click aici)

Proiect de istorie orală      
Durata proiectului: 1 septembrie 2013- 18 octombrie 2013   
 
 Instituţia iniţiatoare a proiectului:
LICEUL TEORETIC „IOAN SLAVICI" PANCIU

Adresa completă
Bulevardul INDEPENDENŢEI, nr. 2, oraş PANCIU, jud. VRANCEA

Nr. de telefon/fax
     023727573 /  0237277327

Adresă poştă electronică/Pagină de Internet
E-mail: lispanciu@yahoo.com;
Web: www.lispanciu.ro

   
 
II.    ECHIPA DE PROIECT   
 
Coordonatorul echipei de pregătire şi implemnetare a proiectului      
Numele şi prenumele    COCIORBĂ MARIANA LUMINIŢA      
Funcţie    Profesor de istorie      
Nr. telefon    0745691319      
Adresă poştă electronică    luminita_cociorba@yahoo.co.uk   
 
Membrii echipei de proiect - elevi      
Clasa a X-a B, C, D    Adochiţei Valentina, Pahoncea Paul, Socaci Beatrice, Cruceanu Adelaida, Chiriac Cornel, Dogaru Andreea, Grigoraş Anca, Grigoraş Roxana Marina, Mustaţă Ştefania, Roman Ana-Maria, Ursu Elena, Panciu Nicole Andrei      
Clasa a XI-a A, D    Enache Mădălina, Apostu Cristina Maria, Caragaţă Andreea, Ene Dorina
Popa Laura, Puşcă Ana-Maria, Pîsu Elena, Radu Maria, Olaru-Ştefănescu Bianca Florentina, Georgiana Blagan      
Clasa a XII-a D    Croitoru Andreea, Cristian Costel, Dună Alina, Stoica Alexandra, Olaru Bogdan    
III. DESCRIEREA PROIECTULUI   
 
ARGUMENT      
           Proiectul de istorie orală “ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE- EMBLEMA ORAŞULUI PANCIU ÎN ANII ‘80” reprezintă  etapa practică a cursului de formare postuniversitar „Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale” contract POSDRU/87/1.3/S/4869 implementat de Universitatea Babeş-Bolyai, prin Institutul de Istorie Orală al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, la care am participat în anul 2013.
          Comunitatea locală este o imensă resursă de învăţare la îndemâna elevilor şi profesorilor care poate fi valorificată cu succes prin intermediul istoriei orale.
        Un proiect de istorie orală presupune participarea directă a elevului la procesul de recuperare a istoriei recente, stimularea interesului pentru trecutul istoric, dezvoltarea spiritului civic şi a ataşamentului faţă de comunitatea din care face parte dar şi formarea deprinderilor de cercetare istorică şi cultivarea rigorii ştiinţifice.
         Proiectul de istorie orală “ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE- EMBLEMA ORAŞULUI PANCIU ÎN ANII ‘80” îşi propune refacerea unei pagini din istoria recentă a oraşului Panciu.
Alegerea temei a avut la bază trei criterii:
- atractivitate: să trezească interes în rândul elevilor
- accesibilitate: fiind primul proiect de acest gen am considerat că ar fi benefic pentru elevi să abordăm o temă de istorie locală recentă pe care să o poată investiga cu uşurinţă,  ţinând cont că martorii oculari ai acelor vremuri sunt încă printre noi şi pot fi intervievaţi;
- comunicare: să faciliteze crearea unei punţi de legătură între generaţii atât la nivelul familiei cât şi la nivelul comunităţii.
      Astfel, după mai multe discuţii cu elevii am ales Întreprinderea de tricotaje care a funcţionat în oraşul nostru din 1982, pentru că a fost o întreprindere mare, de gradul II, contribuind la creşterea demografică şi la dezvoltarea economică a oraşului, la creşterea nivelului de trai a membrilor comunităţii în perioada în care a funcţionat şi pentru că mulţi dintre bunicii şi părinţii elevilor au lucrat în această întreprindere.       
   
 
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI      

Valorificarea surselor orale în vederea recuperării unei părţi a memoriei recente a comunităţii locale despre întreprinderea de tricotaje din oraş.
   
 
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI      

O1. Creşterea gradului de interes faţă de istorie, respectiv valorizarea istoriei comunităţii locale pornind de la experienţe, trăiri şi aprecieri subiective păstrate în memoria membrilor comunităţii;
O2. Motivarea elevilor în iniţierea şi implementarea unor proiecte de istorie orală în vederea dezvoltării abilităţilor din sfera managementului de proiect;
O3. Valorificarea resurselor educaţiei non-formale şi informale în vederea dezvoltării abilităţilor de documentare, cercetare, informare, comunicare, relaţionare la elevi;
O4. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale (aparatură digitală-reportofon, cameră video-, tehnici de înregistrare, stocare, transcriere a materialului audio-video);
O5. Exersarea/dezvoltarea comportamentului civic bazat pe respect şi toleranţă, pe conştientizarea apartenenţei responsabile la comunitatea locală;
O6. Consolidarea relaţiilor interumane, a legăturii dintre generaţii;   
 
 GRUPUL ŢINTĂ      
Beneficiari direcţi:  cei 27 membri ai echipei de proiect
Beneficiari indirecţi: elevii Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu, cadrele didactice, părinţii, membrii comunităţii locale   

 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI      
Activitatea numărul:    1       
Titlul activităţii:    Echipa de proiect      
Perioada de desfăşurare:    septembrie 2013      
Participanţi:    Elevii liceului      
Beneficiari:    27 elevi din clasele X-XII       
Loc de desfăşurare:    Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu      
Modalităţi de evaluare:    fotografii, lista membrilor echipei      
Descrierea pe scurt a activităţii: Prezentarea generală a unui proiect de istorie orală. Selectarea elevilor, alegerea temei şi stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect în funcţie de abilităţi şi interese: documentarişti, „reporteri”(cei care vor realiza interviurile), „specialişti IT”( cei care vor facilita utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de înregistrare, stocare şi transcriere, vor realiza montajele, vor crea şi vor administra blogul proiectului), etc.   

 
Activitatea numărul:    2      
Titlul activităţii :    Întreprinderea de tricotaje Panciu. Planificare şi documentare      
Perioada de desfăşurare:    septembrie 2013      
Participanţi:    Membrii echipei de proiect      
Beneficiari:     Membrii echipei de proiect      
Loc de desfăşurare:     Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu      
Mijloace:     reportofon, cameră foto, cameră video, calculator, program transcriere, videoproiector      
Modalităţi de evaluare:     fotografii, ghidul de interviu      
   Descrierea pe scurt a activităţii: Elevii stabilesc obiectivele cercetării, realizează documentarea prealabilă (stabilesc primele contacte cu părinţii şi alţi membri ai comunităţii care vor acorda interviurile, realizează ghidurile de interviuri, se familiarizează cu utilizarea reportofonului, aparatelor de filmat, şi a programului de transcriere  Audacity).   
 
Activitatea numărul:    3      
Titlul activităţii :    Am fost angajat al întreprinderii de tricotaje. Explorarea şi colectarea mărturiilor      
Perioada de desfăşurare:    septembrie 2013      
Participanţi:    Membrii echipei de proiect      
Beneficiari:    comunitatea locală, părinţii       
Loc de desfăşurare:    Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu,       
Mijloace:     reportofon, cameră foto, cameră video, calculator, program transcriere, videoproiector      
Modalităţi de evaluare:    fotografii, materialele rezultate din proiect      
    Descrierea pe scurt a activităţii:  Elevii întocmesc lista iniţială a intervievaţilor, îi contactează în vederea programării întâlnirii, realizează protocolul şi efectuează interviurile.    
 
Activitatea numărul:    4      
Titlul activităţii :     Fabrica de tricotaje şi comunitatea locală. Prelucrarea mărturiilor orale      
Durată:    octombrie 2013      
Participanţi:    Membrii echipei de proiect      
Beneficiari:     Membrii echipei de proiect      
Loc de desfăşurare:     Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu      
Mijloace:     cameră foto, cameră video, calculator, program transcriere, videoproiector      
Modalităţi de evaluare:    fotografii, înregistrare video, portofoliul, jurnale      
 Descrierea pe scurt a activităţii: Elevii transcriu interviurile şi le arhivează. Centralizează materialele rezultate în urma cercetării de istorie orală, le selectează şi le clasifică în raport cu obiectivele investigaţiei. Analizează materialul documentar pe categorii de subiecţi şi de mărturii. Vor încerca o confruntare cu sursele scrise existente (în măsura în care vor fi descoperite). Se realizează blogul proiectului.   
 
Activitatea numărul:    5      
Titlul activităţii :     Festivitatea de încheiere a proiectului      
Durată:    octombrie 2013      
Participanţi:    Membrii echipei de proiect      
Beneficiari:    Elevii liceului, părinţii, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale      
Loc de desfăşurare:     Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu      
Modalităţi de evaluare:    fotografii, înregistrare video, portofoliul activităţii, expoziţii tematice, blogul       
 Descrierea pe scurt a activităţii: Elevii realizează afişe, broşuri şi invitaţii, prezintă proiectul şi rezultatele acestuia invitaţilor şi participă la evaluarea proiectului.   
 
REZULTATE AŞTEPTATE      
La finalul proiectului, elevii îşi vor fi:
Ø1    însuşit competenţele specifice unei investigaţii de istorie orală pe care recomand să le utilizeze în realizarea altor proiecte de istorie locală;
Ø2    dezvoltat abilităţile de comunicare şi de lucru în echipă;
Ø3    descoperit noi aptitudini care să contribuie la dezvoltarea profesională personală;
Ø4    însuşit valori şi atitudini specifice cetăţeniei active;
Ø5    valorificat rezultatele cercetării prin publicarea unui articol în revista şcolii precum şi în alte lucrări de specialitate.
Ø1    La finalul proiectului va fi crescut interesul elevilor, liceului şi al comunităţii locale pentru  proiecte de cercetare de istorie orală, pentru o mai bună cunoaştere a istoriei locale care se poate materializa prin implementarea CDŞ „ISTORIE ORALĂ: ISTORIE TRAITĂ – ISTORIE POVESTITĂ” în liceu.   
 
RISCURI      
Ø6    Lipsa unor documente de arhivă despre înfiinţarea şi funcţionarea fabricii de tricotaje în anii ’80;
Ø7    Refuzul unor posibili martori cheie de a acorda interviul;
Ø8    Retragerea unor membri din proiect;
Ø9    Calitatea slabă a unor înregistrări, transcrieri incomplete sau incorecte;
Ø10    Nerespectarea termenelor stabilite   

 
MONITORIZARE ŞI EVALUARE      

         La finalul proiectului vor fi înmânate tuturor participanţilor câte un Certificat care să ateste        participarea şi să confirme competenţele şi abilităţile dobândite sau/şi îmbunătăţite prin această experienţă. Rezultatele proiectului vor fi analizate şi evaluate împreună, fiecare participant având posibilitatea de a reflecta asupra propriei experienţe şi asupra propriilor obiective atinse.
          Pe parcursul derulării proiectului coordonatorul va  oferi asistenţă şi suport logistic şi va monitoriza activitatea elevilor. Vor avea loc întâlniri periodice şi vor fi propuse, dacă este cazul, măsuri ameliorative pentru îmbunătăţirea rezultatelor.
         Evaluarea se va face pe baza unei grile de evaluare şi a produselor proiectului: ghidul de interviu, interviurile audio, audio-video şi transcrierea acestora; fişe de autoevaluare; raport de evaluare finală; articole presă; blog; etc.
    
 
PROMOVAREA ŞI  DISEMINAREA      
Se va face pe tot parcursul proiectului:
Ø1    Promovarea proiectului pe site-ul liceului;
Ø2    Realizarea unui blog al proiectului;
Ø3    Distribuirea unor broşuri, pliante, afişe în liceu şi comunitate;
Ø4    Publicarea de articole în presa locală şi în revista şcolii;
Ø5    Organizarea unei festivităţi de încheiere a proiectului şi de prezentare a disertaţiei la care vor fi invitaţi elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comuntăţii locale;
Ø6    Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul orelor de dirigenţie, în şedinţele cu părinţi, în cadrul comisiei metodice şi a cercului pedagogic;
Ø7    Folosirea interviurilor în cadrul orelor de istorie la clasele XI-XII şi în cadrul orelor CDŞ „O istorie a comunismului în România”.
·        
 
PARTENERI      
·1    Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu
·2    Facultatea de Istorie şi Filosofie, Institutul de Istorie Orală din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai
·3    SC TRICOTTON JUNIOR SA Panciu   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu